CD
PMH-001.wav
PMH-001-D.mp3

 

Välkommen till Ja-ja-män

Vi övar måndagar
Plats: Församlingshemmet
Ja-ja-män (sedan hösten 2004)
Vår kör för enbart män. Kom med du också!

Framträdanden-Evenemang
Se nyheter

-----

Lars-körledare når du enklast
via mail lars.tallund@svenskakyrkan.se eller
011-24 13 30 .

------
 

 

 


 
Körbilder